Ungdomsrelaterede udfordringer


Perioden fra teenage årene, til først i tyverne er - på godt og ondt – præget af skift og nye krav. De fleste unge oplever at de i ungdomsårene stilles overfor mange nye opgaver, der er spændende, men også krævende og diffuse. At skulle vælge uddannelse, venner, stil og tage mere og mere ansvar for sig selv og sin fremtid kan være overvældende.


Udfordringerne er mange og de færreste slipper igennem ungdomsårene uden at opleve tvivl og usikkerhed i forhold til udseende, evner, selvværd mv. For nogle unge kan kravene opleves som en stor belastning og medføre dårlig psykisk trivsel. Dette kan vise sig i form af tristhed, depression, angst, lavt selvværd, spiseforstyrrelse, ensomhed, misbrug og konflikter med forældre eller andre i omgivelserne.


Forældre der oplever at den unge ikke trives og oplever bekymring, afmagt og tvivl. Ofte forsøger forældre og unge at finde løsninger, men bliver usikre eller uenige om hvad der kan hjælpe den unge.


Ved at tale med en professionel og udenforstående med kendskab til disse temaer, kan man som ung få god hjælp til at komme videre. Jeg har lang erfaring med samtalebehandling af unge. I samtalerne hjælper jeg til at styrke dit selvværd, så du få mod og kræfter til at klare de mange udfordringer.


Tilbage til Problemstillinger