Stress og udbrændthed


Flere og flere almindelige sunde og raske mennesker rammes af stress. Stress kan beskrives som en tilstand af fysisk og psykisk ubalance, der opstår, når mennesker bliver udsat for påvirkninger, krav, udfordringer eller forandringer fra dets omverden, som opleves som en belastning eller en overskridelse af egne ressourcer – og som derfor udgør en trussel mod ens velbefindende.


Midlertidig stress er en normal og hensigtsmæssig måde for kroppen at komme igennem en krævende periode på. Bliver stress derimod vedvarende, bliver det belastende for ens helbred og kan i visse tilfælde udvikle sig til udbrændthed eller depression.


Stress relateres ofte til en arbejdsmæssig situation, hvor man oplever store præstationskrav, som man har svært ved at opfylde. Stress kan også forekomme ved alvorlig sygdom hos en pårørende, ved en problematisk skilsmisse eller i eksamenssituationer. Typiske symptomer på stress er svigtende koncentrationsevne, problemer med at træffe beslutninger, irritabilitet, rastløshed, søvnforstyrrelser, appetitløshed og fysiske symptomer, som hovedpine, uro i kroppen, hjertebanken og muskelspændinger.


En psykolog vil kunne hjælpe med at fokusere på, hvordan du kan reducere stressfaktorernes indvirkning på dit psykiske og fysiske velbefindende og styrke din evne til at håndtere situationer der virker stressende eller ændre prioriteter. 


Tilbage til Problemstillinger