Opbevaring og slettepolitik:


Dine personoplysninger opbevares, så længe klinikken har behov for at varetage de på www.psykologiskklinikkøbenhavn.dk nævnte formål.

Klinikken har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 5 år.


Der kan opstå tilfælde, hvor klinikken er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.


Tilbage til Hjem