Præsentation


Mit navn er Lena Fredensborg. Jeg er født i 1971 og er mor til to dejlige efterhånden voksne børn. 


Jeg er uddannet Cand. Psych. ved Københavns Universitet 2010 og

autoriseret 2013 v. Dansk Psykolognævn.

 

I marts 2011 valgte jeg at starte som selvstændig Klinisk Psykolog i Nørregade, i indre København.

Jeg er af den overbevisning at man skal uddanne sig livet igennem og har kontinuerligt taget uddannelser og kurser i forskellige metoder og problemstillinger. Det som har afgjort hvilke uddannelser jeg har taget er mine klienters problemstillinger. Mere om dette længere nede på denne side.


Hvem kan få et forløb?

Skulle du have behov for et forløb i klinikken, så modtager jeg dig igennem sundhedsforsikring eller som privatbetalende. Din alder kan variere fra 6 år til og med pensionsalderen. Der er elevator i huset, men der er desværre to trin fra gadeplan og yderligere fem trin op til elevatoren.


Børneattest

I skrivende stund er det ikke et krav for privatpraktiserende psykologer at vi skal have børneattest, men jeg mener at det er en fejl og det er jeg naturligvis i besiddelse af.

 

Sådan arbejder jeg

Din problemstilling danner grundlag for valget af metode og i de første sessioner tilrettelægges en kurs for så vidt angår metode og formål i samarbejde med  dig.

 

De fleste klienter jeg arbejder med, henvender sig fordi de oplever at være kørt fast i deres liv. Det kan skyldes forskellige former for psykiske tilstande, såsom depression, angst, stress, håndtering af traumer, relationelle udfordringer eller simpelthen en gennemgående utilfredshed med tilværelsen.

 

Du er i høj grad med til at definere målet med terapien og udgangspunktet er præget af respekt, samarbejde og udveksling. Jeg vægter omsorg og respekt højt for de klienter, jeg arbejder med. Jeg er af den overbevisning at du skal vide så meget om din egen problemstilling, at du slutter dit terapeutiske forløb med kompetencer til at modvirke tilbagefald. 


På samme tid er mit arbejde solidt funderet i videnskab, som guider mine interventioner og plan for terapien.

 

I min Post. Cand. uddannelse og mit virke som psykolog har jeg taget uddannelse i flere forskellige metoder, eksempelvis:


 • ACT (Acceptance and Commitment Therapy)
 • Selfcompassion
 • EMDR
 • Kognitiv Terapi
 • Compassion Fokuseret Terapi
 • Eksistentialistisk Fænomenologisk Terapi
 • Hypnoterapeut
 • Hypnotisør

 

Her følger en kort præsentation af mine foretrukne metoder: 

 

Acceptance and Commitment Therapy (ACT):


ACT er en gren af den kognitive adfærdsterapi, der betoner processer som åbenhed, nærvær og handling på baggrund af personlige valgte værdier. 

 

Målet i ACT er at hjælpe mennesker til at udvikle de færdigheder, der skal til for at kæmpe mindre med det ubehag, som vi alligevel kommer til at opleve i vores liv, alt imens der udvikles stadig større handlemønstre, som er i pagt med egne personlige værdier.

 

I ACT er vi således ikke optaget af at hjælpe mennesker til at kontrollere eller fjerne bestemte dele af det, som opleves i tilværelsen. Ofte er det netop kontrolstrategierne, som er blevet en central del af problemet og ikke løsningen.

ACT-færdigheder hjælper os til at blive bevidste om og leve i større fred med vanskelige følelser og tanker, til at blive nærværende og venligere overfor os selv og andre og til at handle i overensstemmelse med personligt valgte livsværdier.  Selfcompassion:


Selfcompassion er ganske enkelt processen hvor compassion vendes imod sig selv. Vi går fra ubamhjertig selvkritik til venlighed og forståelse når vi ikke lykkes, fejler eller føler os utilstrækkelig. Vi giver os selv støtte og opmuntring fremfor at være kold og fordømmende når udfordringer og problemer dukker op i vores liv. Ifølge forskning er Selfcompassion en af de mest effektfulde kilder til mestring og resiliens vi har til rådighed og at Selfcompassion forbedrer vores mentale og fysiske velbefindende radikalt. 

Selfcompassion motiverer os til at lave forandringer og nå vores mål ikke fordi vi ikke rækker men fordi vi oplever at de har betydning og at vi basalt set bare gerne vil have det godt.


EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)


EMDR terapi, er en terapi, som hjælper børn, unge og voksne til at mindske det ubehag, som kan forstyrre dig i dagligdagen, hvis du oplever at aversive hændelser eller oplevelser du har haft, forstyrrer dig i nutiden. 

Oftest er dissse aversive hændelser traumer af forskellig slags f.eks. overfald, overgreb, ulykker eller naturkatastrofer eller andre ubehagelige og/eller overraskende oplevelser. Det kan være hændelser der fandt sted for uger eller endda for mange år siden men som dukker op i nutiden og forstyrrer og måske endda forstyrrer dit funktionsniveau i dagligdagen. Det kunne være erindringer, overvældende følelser, mareridt, angst, eller følelsesmæssig aflukkethed, lav selvværdsfølelse eller andre følelsesmæssige eller kropslige besværligheder, som gør livet svært at leve.

I EMDR terapi arbejdes ud fra påstanden, at bag symptomer ligger oplevelser. Vi fokuserer derfor ikke på symptomet i sig selv, men hvad der har forårsaget symptomet og det er med til at skabe varige ændringer og forandringer. Det gælder for så vidt de invaliderende symptomer som ændret adfærd.


Hypnose/ Hypnoterapi


Hypnose er et resultat af et samarbejde mellem terapeut og klient. Klienten tillader at gå i hypnose og terapeuten guider klienten ned i bevidsthedsmæssige dybder, hvor spændingstilstande kan løses undervejs. Det er forskelligt hvor dybt en klient tillader sig selv at gå. Klienten er til stede men er dybt fokuseret indad. Efter hypnose er klienten ofte afslapppet og lettet.


Hypnose kan tilvejebringe forandringsprocesser af mange forskellige slags, lige fra at bearbejde traumer og angst til at ændre på dårlige vaner. 


Hypnose forudsætter en god terapeutisk relation som er tillidsfuld og at man som klient har lyst til at blive hypnotiseret. Al hypnose er selvhypnose. Med andre ord er du selv med i hele processen og har fuld kontrol over indhold og tempo.


Hypnose med reduktion af spændinger og ubehag:  
Powerpræsentation fra Psykologfestivalen, 9-11 Oktober, 2023:


Kvalifikationer:


Jeg modtager på fast basis sagssupervision hos ekstern supervisor såvel som egenterapi.


Uddannelser og kurser post.cand.:

2023-: I proces med Akkreditering som EMDR Terapeut

2023: Uddannelse: Hypnoteraeput, Hypnotisør

2022-2023: Uddannelse: EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) Terapeut

2022: Uddannelse: Eksistentialistisk Fænomenologisk Terapi

2020-2022: 2-årig Uddannelse i Acceptance and Commitment Therapy. v/ACT Danmark

2020: Efteruddannelse: Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse v/ Vibe Strøier

2019: Kursus:/Workshop: ACT for Trauma.

2019: Kursus: Forskning og formidling v/ Morten Hvenegaard og Kasper Levin.

2018: Uddannelse: Compassion Fokuseret Terapi V/ Mindwork

2017: Kursus: Personlighedsforstyrrelse og Personlighedsteori v/ Mindwork

2017: Kursus: Lovgivning og Etik v/ Mindwork 

2017: Klinisk Undersøgelsesmetodik v/Mindwork

2017: Kursus: Assessment 1 v/ Mindwork

2017: Kursus: Assessment 2 v/ Mindwork

2017: Kursus: Psykoterapeutisk Behandling v/ Mindwork

2014 & 2017: Kursus: Grundkursus i Struktureret feedback som en metametode i psykologisk behandling v/Falck Healthcare.

2015-2017: 2-årig Uddannelse i Acceptance and Commitment Therapy. v/ACT Danmark

2015-2017: 60 timers ACT supervision v/ Ole Taugaard Nielsen, Niklas Törneke og Robyn Walser.

2014: Modulopbygget uddannelse i kognitiv terapi og metode, modul 1 & 2 ud af 2.

2013: Autoriseret af Psykolognævnet.

2009: Kursus via CCAP: Kognitiv Adfærdsterapi til børn og unge med OCD” v/Derek Bolton.

2009: Kursus via CCAP: Indføring I anvendelsen af ADIS C/P" v/Einer Heiervang


Certifikater


 • WISC (Wechsler Intelligens Scale for Children) certificeret
 • ADIS (Anxiety Disorder Index Scale) Interviewer
 • FIT (Feed Back Informed Treatment) certificeret


 

Linkedinprofil