Selvværds-relaterede udfordringer


Vi har alle tanker om, hvordan andre oplever og vurderer os. Ligeledes kender vi til følelsen af at være utilstrækkelig i en eller flere af livets sammenhænge. Vi taler om selvværdsproblemer, når vi har en grundlæggende følelse af ikke at være gode nok og når vi fokuserer uforholdsmæssigt meget på, hvordan andre mennesker vurderer os - og bliver for optagede af, hvad andre forventer af os.


Vi lader os styre af en forestilling om, at vi skal være på en bestemt måde, for at blive accepteret, hvilket betyder, at vi får svært ved at sætte grænser og sige fra, at vi ikke tør udtrykke os frit - og på den måde kommer til at begrænse os i vores liv.


Når oplevelsen af ikke at være tilstrækkelig værdifuld bliver for dominerende, forringes livskvaliteten og bliver til en psykisk belastning.

Hvis du vælger at opsøge professionel hjælp, kan du i samtaler med en psykolog få nye vinkler på din opfattelse af dig selv og blive hjulpet til at vriste dig fri af en indgroet negativ selvopfattelse. Samtalerne vil også kunne bidrage til at du mere tydeligt ser dine positive egenskaber og accepterer dig selv som det menneske du er. 


Tilbage til Problemstillinger