Familie relaterede problemstillinger


De fleste af os har en drøm. Vi drømmer om familierelationer, der er gode, og hvor familien altid vil være der for dig.


Men sådan er virkeligheden desværre ikke altid.

Derfor kan det være relevant for dig, i samarbejde med en psykolog at finde frem til en mere realistisk oplevelse af, hvad familien er. Man kan sige at du eksempelvis skal lære at skelne mellem idealforældrene og realforældrene, altså at der kan være stor forskel på det du ønsker at dine forældre, skulle være og det, de rent faktisk er. Denne erkendelsesproces kan være meget sorgfuld for dig.


I nogle tilfælde er det muligt for dig at gå i dialog med familien og på den måde gennemarbejde nogle af de konflikter og problematikker der måtte være. I andre tilfælde må du finde frem til de situationer og/eller områder hvor familien bidrager positivt til dit liv og fokusere på det.


Forhold til egne børn er også en hyppigt forekommende problemstilling i det terapeutiske rum. At have konflikter med egne børn er en forventelig og normal del af at være forælder. Børnene iagttager og tager udgangspunkt i dig som rollemodel og det er kun udtryk for en velfungerende ung, hvis han/hun er kritisk overfor det, de observerer fra dig. Dette er meget positivt! Men det kan som sagt føre til konflikter. Sammen med en psykolog kan du få strategier til at håndtere disse situationer mindre konfliktfyldt.


Sideløbende med dette arbejde foregår ofte værdifastsættelse samt en erkendelse og præcisering af, hvilke grænser du har, samt træning i at sige fra når disse grænser potentielt kan blive overskredet.


Tilbage til Problemstillinger