Traume


Der er forskellige former for traumer, og der er mange veje til at blive traumatiseret. Det kan ske for alle uanset køn og/eller alder. Fælles er det, at traumer fra fortiden påvirker fremtiden – i større eller mindre grad. Det kan være svært for den traumeramte person at afkode at denne er præget af et traume. Det skyldes at alle de sanseoplevelser, tanker, følelser og kropsfornemmelser, alle hver og én, kan aktivere reaktioner, som personen ikke forstår, da denne ikke er opmærksom på traumets bestanddele. Man kan kortfattet sige, at det som opstår sammen, lagres sammen og alt hvad der lagres sammen med traumet kan aktivere reaktioner i nutiden. 


Hvordan opstår et traume?


Et traume kan forstås som et sår eller en skade. Og et psykologisk traume opstår når indre og ydre ressourcer er utilstrækkelige til at håndtere en udefrakommende trussel.

Truslen udefra kan være overgreb eller omsorgssvigt. Det kan være andres død eller truslen på eget liv. Og det kan være misbrug i familien, vold, fysiske, - psykiske, - eller seksuelle overgreb eller nære familiemedlemmer, som er indsat i fængsel under opvæksten.

Traumer påvirker både hjerne og krop, og de kan udforme sig vidt forskelligt fra person til person. Det samme kan styrken af traumet. Påvirkningen er ofte et nervesystem, som  kontinuerligt er i alarmberedskab (Fight, Flight or Freeze). Tilstanden er meget ressourcekrævende og forstyrrende og kan med tiden resultere i følgetilstande, sygdomme eller selvmedicinering/selvskade. Dette gælder ikke for alle. Nogle oplever at traumet passerer og efter nogle måneder er personen kommet videre. For de, hvor traumet bliver ved med at forstyrre er terapi en måde at få traumet bearbejdet på. 


Tilbage til Problemstillinger