Depression


De allerfleste mennesker oplever på tidspunkter i deres liv at være triste, modløse og nedtrykte, men hvis dette bliver længerevarende og mere alvorligt, kan det udvikle sig til en depression. Depressioner rammer langt flere mennesker end man umiddelbart tror.


Det er naturligt for mennesker, at man i perioder oplever sorg eller nedtrykthed. Hvis man i en periode føler sig trist, ked af det eller nedtrykt, kan det være et udtryk for, at der er nogle forhold i ens liv, som er utilfredsstillende og som man har brug for at tænke dybere over og måske ændre på. Det er dog vigtigt at man får støtte i denne proces, enten af gode relationer i ens netværk eller af en psykolog, da en depressiv klient kan være tilbøjelig til at tænke over ting igen og igen (ruminering).


Hvis du har en depression, er du ofte trist, har lavt energiniveau og manglende lyst eller interesse i de ting du tidligere har været engageret i. Der er ofte appetitændringer, søvnforstyrrelser, koncentrationsbesvær og du har dårligt selvværd og selvbebrejdende tanker. I en sådan tilstand mister du kontakten med din evne til forandring og en psykolog kan derfor være en rigtig god hjælp på vejen med at få genopbygget energien og finde nye strategier og måder at tænke om sig selv på, så du kan føle sig mere psykisk robust.


Der er forskellige grader af depression og i nogle tilfælde kan medicinsk behandling være nødvendig, som supplement til samtalebehandlingen. 


Tilbage til Problemstillinger