Typer af oplysninger:


Klinikken indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang at det er relevant for netop dig):


Almindelige kategorier af personoplysninger:

  • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnummer, personnummer, køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.


Særlige kategorier af personoplysninger

(følsomme personoplysninger):

  • Eventuelle helbredsoplysninger, der er relevante for behandlingen, og som du selv har oplyst.

Tilbage til Hjem