Tvangstanker og tvangshandlinger (OCD)


Det antages at ca. 2-3 % af befolkningen lider af OCD. OCD står for obsessive compulsive disorder og er tanker og oplevelser af angst eller frygt for at noget ubehageligt vil ske, medmindre personen udfører ganske bestemte handlinger. De fleste mennesker med lidelsen finder det meget generende eller pinefuldt, afhængig af sværhedsgrad.


Tvangstanker kan beskrives som tilbagevendende idéer, tanker eller indskydelser der, igen og igen, dukker op i bevidstheden på en ensartet måde. For at undgå angst og ubehagelige forestillinger oplever personen en meget stærk og næsten tvingende tilskyndelse til at foretage bestemte handlinger, udført efter ganske bestemte mønstre. På denne måde vedligeholdes og forstærkes sådanne tanker og handlinger og bliver til et ritual, der kan være svær at ændre.


De fleste mennesker med OCD føler sig skamfulde over lidelsen og bruger meget energi på at skjule såvel tanker som adfærd for omverdenen. Mange oplever at OCD begrænser dem i deres livsudfoldelse.


En psykolog har viden om lidelsen og dens mekanismer og kan hjælpe med at undersøge og udfordre ubehagelige tanker, ritualer og tvingende handlinger. Målet er at skabe indsigt i OCD symptomerne og at blive i stand til at modstå trangen til at udføre tvangshandlinger. Mange behandlingsforløb har vist, at dette er muligt og at man kan blive mindre angst og mindre styret af sådanne mønstre.


Tilbage til Problemstillinger