Behandlingsmetoder


ACT (ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY)

En af mine foretrukne metoder i det terapeutiske arbejde er ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Min begejstring for ACT omhandler blandt andet at metoden ikke lover, hvad den ikke kan holde, såsom at man kan slippe af med ubehag for bestandigt. I stedet arbejdes i ACT ud fra grundtanken om, at vi kan gennemleve smerte og traumer og alligevel leve et vitalt og værdistyret liv. Med andre ord kan vi, på trods af menneskelig smerte, gøre og handle i overensstemmelse med det, vi finder vigtigt for os. Motoden består af seks grundprincipper som tilsammen muliggør dette.SELFCOMPASSION


I sammenhæng med ACT anvender jeg i udbredt grad ligeledes Selfcompassion. Sidstnævnte metode anvendes i mange forskelligartede problemstillinger.EMDR (EYE MOVEMENT DESENSITIZATION AND REPROCESSING)


Hvis dine problemstillinger omfatter PTSD, Complex PTSD og traumer anvender jeg EMDR idet metoden er den mest skånsomme til behandling af kraftigt psykiske belastninger.


CBT


Jeg har ligeledes uddannelse i Kognitiv Terapi og ønsker du et forløb med denne metode, så er det også muligt.EKSISTENTIALISTISK FÆNOMENOLOGISK TERAPI


Og i den helt modsatrettede retning er freudiansk psykoterapi samt eksistentialistisk, fænomeologisk terapi også muligt. HYPNOTISØR & HYPNOTERAPEUT


Sidste skud på stammen i uddannelser er min uddannelse på Institut for Avanceret Hypnose hvor jeg uddannes til hypnotisør og hypnoterapeut. Jeg arbejder også klassisk Kognitiv terapeutisk og Psykodynamisk hvor dette er formålstjeneligt.


Tilrettelæggelse af terapeutisk forløb

I tilrettelæggelsen af det enkelte forløb henter jeg inspiration fra ovenstående teoretiske retninger og fremgangsmåden afpasses omhyggeligt det enkelte menneske og den konkrete problemstilling.

Samtalerne foregår i rolige og behagelige omgivelser.


Med vægt på nærvær og respekt skal samtalerne bibringe dig nye forståelser, afklaring samt oplevelsen af at blive i stand til at komme videre. Jeg har et højt ambitionsniveau for så vidt angår dit udbytte af sessionerne og er parat til at smøge ærmerne op og yde en stor indsats i samarbejdet med dig. 

Jeg har øje for den enkeltes ønsker og for, hvad der støtter og hjælper bedst muligt. De efteruddannelser jeg har taget er alle motiveret af klienters problemstillinger og situationer. Et forløb vil altid være individuelt og variere med hensyn til intensitet og varighed.